Issue 1, 1960


Литературна мисъл
Исак Паси
info@litmis.eu
Институт за литература
Пантелей Зарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Конев
info@litmis.eu
Институт за литература
Евдокия Метева
info@litmis.eu
Институт за литература
Любомир Тенев
info@litmis.eu
Институт за литература
Пенчо Данчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Леонид Ерихонов
info@litmis.eu
Институт за литература
Людмил Стоянов
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Ботев
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Пантелей Зарев. Идейният свят на Ботевата поезия
Людмил Стоянов. За белетристичното мислене
Любомир Тенев. В новата драматургия - новият живот. Наблюдения върху съвременната драма до Първия национален преглед
Исак Паси. Трагизъм и история

Тодор Павлов на 70 години
Георги Димов. Бележит марксист-естет и литературовед

Научни съобщения, документи и спомени
Евдокия Метева. Георги Бакалов като преводач на Н. А. Некрасов
Леонид Ерихонов. Христо Ботев в руската критика и в преводи на руски език

Преглед
Пенчо Данчев. Човечна поезия
Илия Конев. Нов труд за живота на Любен Каравелов

* * * Научната дейност на Института за българска литература при БАН след Девети септември
* * * „Всесвiт” за естетическите трудове на Тодор Павлов.
* * * За повече обективност и търпимост в споровете