Issue 4, 1959


Литературна мисъл
Атанас Натев
info@litmis.eu
Институт за литература
Пантелей Зарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Великов
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Цветков
info@litmis.eu
Институт за литература
Соня Баева
info@litmis.eu
Институт за литература
Стоян Каролев
info@litmis.eu
Институт за литература
Пенчо Данчев
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

* * * Петнадесетилетие на културен разцвет

Пенчо Данчев. По някои въпроси на нашата марксистко-ленинска естетика
Стоян Каролев. Въпроси на нашия съвременен роман
Пантелей Зарев. Развоят на литературната ни история и някои въпроси на социалистическия реализъм и на насоките на литературно-историческата наука [Продължение]

Бележки за ІІІ конгрес на Съюза на съветските писатели
Иван Цветков. Литературата и строителството на комунизма

Материали и документи
Стефан Великов. Българската прогресивна литература през иглените уши на фашистката полиция и цензура

Преглед
Атанас Натев. След първия преглед на българската драма
Соня Баева. Изданията на българските писатели-класици след Девети септември