Issue 3, 1959


Литературна мисъл
Пантелей Зарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Йорданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Борис Делчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Соня Баева
info@litmis.eu
Институт за литература
Стоян Каролев
info@litmis.eu
Институт за литература
Минко Николов
info@litmis.eu
Институт за литература
Деян Павлов
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Пантелей Зарев. Развоят на литературната ни история и някои спорни въпроси на наследството
Стоян Каролев. Художествената проза на Георги Кирков
Деян Павлов. Естетическият ревизионизъм и неговата литературна жетва в Югославия
Минко Николов. Пътища и безпътица на модерния роман

Творческа анкета
Христо Йорданов. Среща с писателя Гьончо Белев

Преглед
Борис Делчев. Приливи и отливи на вдъхновението
Соня Баева. Книга за живота на П. Р. Славейков