Issue 1, 1959


Литературна мисъл
Петър Динеков
info@litmis.eu
Институт за литература
Розалия Ликова
info@litmis.eu
Институт за литература
Пантелей Зарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Леонид Ерихонов
info@litmis.eu
Институт за литература
Божидар Божилов
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Ковачев
info@litmis.eu
Институт за литература
Екатерина Даскалова
info@litmis.eu
Институт за литература
Юбер Жюен
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Пантелей Зарев. Социалистическият реализъм – голямото изкуство на съвременността
Петър Динеков. Основни черти на старата българска литература
Розалия Ликова. Тенденции в развитието на антифашисткия роман до Девети септември
Екатерина Даскалова. Александър Блок за Освобождението на България в поемата „Възмездие”

По въпросите на реализма
Юбер Жюен (Париж). Диалог върху реализма в днешната френска литература

Научни съобщения, документи и спомени
Леонид Ерихонов. Каравелов в Русия

Преглед
Божидар Божилов. Поезия на етичното начало
Иван Ковачев. Жизнени проблеми на естетиката

* * * Научната дейност на Института за българска литература при БАН през 1958 г.