Issue 6, 1958


Литературна мисъл
Ваня Бояджиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Атанас Натев
info@litmis.eu
Институт за литература
Любен Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Дудевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Георгий Гачев
info@litmis.eu
Институт за литература
Боньо Ангелов
info@litmis.eu
Институт за литература
Леонид Ерихонов
info@litmis.eu
Институт за литература
Людмил Стоянов
info@litmis.eu
Институт за литература
Никола Николов
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Людмил Стоянов. Съвременността - в центъра на литературата
Георгий Д. Гачев. Към въпроса за възникването на литературата като изкуство в България. Сантименталното пътешествие на Найден Геров
Георги Марков. Нешо Бончев
Иванка Бояджиева. Орлин Василев – разказвач

По спорните въпроси на естетиката
Атанас Натев. Някои предпоставки за определението на художествения метод
Никола Николов. Има ли изкуството собствен предмет?

Научни съобщения, документи и спомени
Христо Дудевски. Още едно неизвестно писмо на Алеко Константинов от Одеса

Преглед
Любен Георгиев. Наследство и наследници. Размишления по повод една книга
Леонид Ерихонов. Каравелов в невярна светлина
Боню Ст. Ангелов. Съществувал ли е поп Богомил?