Issue 5, 1958


Литературна мисъл
Пантелей Зарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Любен Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Юрий Борев
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Сарандев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Цанев
info@litmis.eu
Институт за литература
Донка Петканова-Тотева
info@litmis.eu
Институт за литература
Стойко Божков
info@litmis.eu
Институт за литература
Тодор Павлов
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Към 60-годишнината от рождението на Христо Смирненски
Пантелей Зарев. Стилното разнообразие в творчеството на Смирненски
Георги Цанев. Художественият метод на Христо Смирненски
Любен Георгиев. Архитект на стиха. Бележки за поетическото майсторство на Смирненски
Стойко Божков. Образът на гладиатора у Байрон, Лермонтов и Смирненски

Юрий Борев. Естетическото богатство на реалистичния образ
Тодор Павлов. Два важни въпроса. Пред Третия конгрес на Съюза на съветските писатели

Научни съобщения, документи и спомени
Соня. Баева. Неизвестни записки на П. Р. Славейков от Руско-турската освободителна война 1877 – 1878 г.

Преглед
Донка Петканова-Тотева. Един труд върху старобългарската литература
Иван Сарандев. Ценен труд по теория на стиха