Issue 4, 1958


Литературна мисъл
Дочо Леков
info@litmis.eu
Институт за литература
Боян Ничев
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Руж
info@litmis.eu
Институт за литература
Величко Вълчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Боньо Ангелов
info@litmis.eu
Институт за литература
Веска Иванова
info@litmis.eu
Институт за литература
Цвета Унджиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Стоян Каролев
info@litmis.eu
Институт за литература
Сава Гановски
info@litmis.eu
Институт за литература
Павлина Пиринска
info@litmis.eu
Институт за литература
Людмил Стоянов
info@litmis.eu
Институт за литература
Минко Николов
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдъжание

Сава Гановски. Седмият конгрес на БКП и задачите на нашата литература и изкуство
Людмил Стоянов. Критическият и социалистическият реализъм

Стоян Каролев. Типизация и идейност
Минко Николов. Развитието на Смирненски към революционни позиции
Иван Руж. Към въпроса за марксическото осветление на Яворовото творчество

Научни съобщения, документи и спомени
Цвета Унджиева, Веска Иванова. Неизвестни творби на Христо Смирненски
Дочо Леков. Любен Каравелов – първият български преводач на Марко Вовчок
Величко Вълчев. Нови данни за разказа „Иде ли?”

Преглед
Боян Ничев. „Догматизм и правда”
Боню Ст. Ангелов. Труд за славянските просветители Кирил и Методий
Павлина Пиринска. Кратки бележки за американската литература
* * * „Kunst und Literatur” за приноса на Тодор Павлов в естетиката