Issue 3, 1958


Литературна мисъл
Христо Йорданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Велчо Велчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Ефрем Каранфилов
info@litmis.eu
Институт за литература
Тодор Живков
info@litmis.eu
Институт за литература
Емил Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Желю Авджиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Стойко Божков
info@litmis.eu
Институт за литература
Тодор Павлов
info@litmis.eu
Институт за литература
Антон Югов
info@litmis.eu
Институт за литература
Кирил Дарковски
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

* * * Поздравление на Централния комитет на Българската комунистическа партия до отчетно-изборното събрание на Съюза на българските писатели
Тодор Живков. Повече между народа, по-близо до живота. Реч на първия секретар на ЦК на БКП... на отчетно-изборното събрание на Съюза на българските писатели
Антон Югов. Животът и историята на народа - неизчерпаем източник за творчество. Реч на председателя на Министерския съвет, произнесена на вечерята на Съюза на българските писатели

* * * Пред VII конгрес на Българската комунистическа партия
Тодор Павлов. За нашите дискусии. По всички ли въпроси и при всички ли обстоятелства ще дискутираме?
Ефрем Каранфилов. Психологическите основи на езиковия шаблон в литературата
Георги Димов. За научното и културното наследство на Иван Д. Шишманов
Кирил Дарковски. Срещу апологията на абстрактното изкуство

Пред ІV славистичен конгрес в Москва
Велчо Велчев. Пушкин в българската литература
Емил Георгиев. Западнославянските литератури в нашето литературознание

Научни съобщения, документи и спомени
Желю Авджиев. Максим Горки и Георги Бакалов

Преглед
Христо Йорданов. Творческият път на Елин Пелин
Стойко Божков. Две украински изследвания върху българската литература