Issue 2, 1958


Литературна мисъл
Здравко Петров
info@litmis.eu
Институт за литература
Ванда Смоховска-Петрова
info@litmis.eu
Институт за литература
Атанас Натев
info@litmis.eu
Институт за литература
Васил Колевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Борис Делчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Сарандев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Цанев
info@litmis.eu
Институт за литература
Емил Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Божидар Божилов
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Георги Цанев. Начало на критическия реализъм в българската литература
Атанас Натев. За изходната точка на днешната естетика
Божидар Божилов. Отражението на Втората империалистическа война в някои лирически творби
Васил Колевски. Нов подем в развитието на съветската литература

Научни съобщения, документи и спомени
Дмитрий Ф. Марков. Социалистическото учение и литературата на българския критически реализъм от края на XIX и началото на XX в.
Иван Сарандев. Неизвестни спомени на Боян Пенев за Пенчо Славейков

По страниците на литературния печат в чужбина
Ванда Смоховска-Петрова. Повишена тарифа, но в чия услуга?

Преглед
Борис Делчев. Завоевание на творческа зрелост
Здравко Петров. Изкуството на критика
Емил Георгиев. Научен труд върху българо-чешките културни и литературни връзки