Issue 2, 1957


Литературна мисъл
Ваня Бояджиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Ангел Тодоров
info@litmis.eu
Институт за литература
Соня Баева
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Цанев
info@litmis.eu
Институт за литература
Стоян Каролев
info@litmis.eu
Институт за литература
Кръстьо Генов
info@litmis.eu
Институт за литература
Людмил Стоянов
info@litmis.eu
Институт за литература
Тодор Павлов
info@litmis.eu
Институт за литература
Ганка Найденова-Стоилова
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Тодор Павлов. Към въпроса за естетиката като наука [Продължение]
Стоян Каролев. Въпроси на психологическата характеристика [Продължение]
Георги Цанев. Димчо Дебелянов
Дмитрий Ф. Марков. П. К. Яворов
Людмил Стоянов. В. В. Маяковски и нашата епоха

По въпросите на реализма
* * * Отговори на Вили Бредел (Берлин, ГДР)

Творческа анкета
Ганка Найденова-Стоилова. В творческата лаборатория на писателя Димитър Талев [Продължение]

Материали и документи
Георги Цанев. Страница от живота на Димчо Дебелянов
Георги Димов. Неизвестно писмо на Димчо Дебелянов
Ангел Тодоров. Спомени за Димитър Полянов

Преглед
Кръстьо Генов. Книга за наши писатели-реалисти
Соня Баева. Нов принос към проучване на руското литературно влияние у нас
Иванка Бояджиева. Опит за сатирична повест
Георги Димов. Творчески разговори със съветски учени по въпросите на българската литература