Issue 1, 1957


Литературна мисъл
Ваня Бояджиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Атанас Натев
info@litmis.eu
Институт за литература
Пантелей Зарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Стоян Каролев
info@litmis.eu
Институт за литература
Кръстьо Горанов
info@litmis.eu
Институт за литература
Пенчо Данчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Людмил Стоянов
info@litmis.eu
Институт за литература
Тодор Павлов
info@litmis.eu
Институт за литература
Гочо Гочев
info@litmis.eu
Институт за литература
Ганка Найденова-Стоилова
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание
 

* * * Уводна (По повод основаването на списанието)

Тодор Павлов. Към въпроса за естетиката като наука
Пантелей Зарев. Творческа свобода или творческо разбиране на социалистическия реализъм
Стоян Каролев. Въпроси на психологическата характеристика
Пенчо Данчев. Бележки за драматургията на Орлин Василев

По въпросите на реализма
* * * Отговори на Я. Елсберг (Ленинград) и В. Глигорич (Белград)

Творческа анкета
Ганка Найденова-Стоилова. В творческата лаборатория на писателя Димитър Талев
Людмил Стоянов. Отговори на въпроси на съветския литературовед Д. Ф. Марков

Материали и документи
Ганка Найденова-Стоилова. Неизвестни писа на Яворов до д-р К. Кръстев

Годишнини
Гочо Гочев. Победа на реализма
Людмил Стоянов. Бележит хуманист на нашето време. За 50-годишната литературна, научна и обществено-политическа дейност на академик Тодор Павлов
Атанас Натев. Изтъкнат теоретик на литературата. За 100 годишнината от рождението на Г. В. Плеханов

Преглед
Георги Димов. Важна стъпка към опознаване и изучаване на литературното ни наследство
Иванка Бояджиева. Пиеса за любовта и честта
Кръстьо Горанов. Интересен труд по естетика