Научни съобщения

* * * Антон Страшимиров за себе си. – 1, 1957, № 4, 122 – 123.
* * * Българо-съветски литературни отношения. – 1, 1957, № 4, 100 – 110.
Авджиев, Желю. За отношението на Георги Бакалов към българските писатели от 90-те години на миналия век. – 1, 1957, № 3, 107 – 114.
Авджиев, Желю. Константин Величков и Франция. - 12, 1968, № 2, 118 – 123.
Авджиев, Желю. Максим Горки и Георги Бакалов. – 2, 1958, № 3, 130 – 140.
Авджиев, Желю. По следите на българските писатели във Франция. [За Стоян Михайловски]. - 13, 1969, № 1, 137 – 152.
Авджиев, Желю. Пътеписите на Антон Страшимиров. – 7, 1963, № 4, 143 – 152.
Авджиев, Желю. Септември 1923 в прогресивния югославски печат. – 8, 1964, № 3, 127 – 143.
Александрова, Надежда. Георги Райчев и Димчо Дебелянов. - 28, 1984, № 5, 144.
Александрова, Надежда. С почит към Пенчо Славейков. - 32, 1988, № 1, 120.
Алексиева, Афродита. Атанас Богориди и списание „Ермис о логиос”. – 18, 1974, № 6, 91 – 97.
Алексиева, Афродита. Стихове на българи на гръцки език от първата четвърт на XIX в. - 15, 1971, № 3, 114 – 118.
Анастасов, Теодосий. Берковски събития и лица в творчеството на Вазов. – 11, 1967, № 1, 133 – 144.
Анастасов, Теодосий. Още за берковските герои на Вазов. – 12, 1968, № 6, 128 – 130.
Анастасов, Теодосий. Петко Р. Славейков в Пловдив. – 14, 1970, № 2, 131 – 138.
Ангелов, Боньо Ст. За книжовното наследство на Онуфрий Попович. - 28, 1984, № 7, 136.
Ангелов, Боньо Ст. За пет ръкописа на Софроний Врачански. - 27, 1983, № 7, 145.
Ангелов, Боньо Ст. За старобългарския книжовник от XV в. Дяк Андрей. – 26, 1982, № 6, 185.
Ангелов, Боньо Ст. Книжовникът Дойно Граматик. – 26, 1982, № 6, 182.
Ангелов, Боньо Ст. Съвременници на Паисий. - 27, 1983, № 4, 147.
Ангелов, Боню Ст. Българско стихотворение от 1733 г. – 8, 1964, № 2, 141 – 144.
Ангелов, Боню Ст. Григорий Цамблак – автор на служба в чест на Йоан Нови Сучавски. – 16, 1972, № 4, 104 – 109.
Ангелов, Боню Ст. Към въпроса за родното място на Паисий. – 6, 1962, № 2, 144 – 151.
Ангелов, Боню Ст. Неизвестен препис на „Азбучната молитва”. – 12, 1968, № 4, 164 – 170.
Ангелов, Боню Ст. Неизвестен препис на разказа за възстановяване на българската патриаршия. – 15, 1971, № 3, 121 – 126.
Ангелов, Боню Ст. Нови вести за Дамаскин Студит. – 17, 1973, № 5, 142 – 144.
Ангелов, Боню Ст. Нови вести за книжовното дело на Георги Скилица. – 12, 1968, № 2, 113 – 118.
Ангелов, Боню Ст. Пионер на руското културно проникване между южните славяни: книжовникът Тодор Врачански не е Теофан Рилски. – 18, 1974, № 3, 119 – 125.
Ангелов, Боню Ст. Похвали за цар Симеон. - 20, 1976, № 1, 142 – 150.
Ангелов, Боню Ст. Пълен южнославянски превод на съчинението „Небеса”. - 11, 1967, № 2, 132 – 136.
Ангелов, Боню Ст. Раковски за делото на Кирил и Методи. – 4, 1960, № 2, 103 – 111.
Ангелов, Боню Ст. Ръкописен екземпляр от „Стематографията” на Христофор Жефарович. – 11, 1967, № 4, 132 – 134.
Ангелов, Боню Ст. Слово за четене на книгите. – 20, 1976, № 8, 98 – 104.
Ангелов, Боню Ст. Старинна служба за Иван Рилски. – 19, 1975, № 1, 115 – 119.
Ангелов, Боню Ст. Три страници из историята на българската литература. – 14, 1970, № 3, 129 – 139.
Андонова, Зоя. За творческите тайни на романа „Обикновени хора” на Георги Караславов. - 28, 1984, № 6, 137.
Андрейчин, Надежда. Да се примиряваме ли с някои грешки? – 1987, № 2, 151.
Анчева, Антоанета. Михаил Арнаудов за мимиката и другите анатомично-изразни средства в изкуството. - 33, 1989, № 5, 127.
Аретов, Николай. Една непубликувана сатирична творба на Васил Попович и нейният контекст. - 64, 2021, № 2, 80-116.
Аретов, Николай. Интересът към творчеството на Мари Льопренс дьо Бомон в България през Възраждането. - 30, 1986, № 7, 100.
Аретов, Николай. Преводачът Стефан Стамболов. - 31, 1987, № 1, 150.
Аретов, Николай. Преводна проза ’86 (Английски, немски и скандинавски езици). - 31, 1987, № 7, 99.
Аретов, Николай. Първоначални наблюдения върху проникването на „Хиляда и една нощ” в България през Възраждането. - 28, 1984, № 3, 139.
Аретов, Николай. Рецепцията на Бенджамин Франклин в България през Възраждането. - 27, 1983, № 4, 155.
Атанасов, Петко. Из историята на българо-украинските литературни отношения. – 1, 1957, № 5, 61 – 67.
Баева, Магдалена, Маргарита Дойренска. Новооткрити писма на Асен Разцветников до Ангел Каралийчев. - 30, 1986, № 2, 157.
Баева, Соня. Десет неизвестни стихотворения на Петко Славейков. – 13, 1969, № 3, 153 – 158.
Баева, Соня. Неизвестни записки на П. Р. Славейков от Руско-турската освободителна война. 1877 – 1878 г. – 2, 1958, № 5, 111 – 121.
Баева, Соня. Смъртта на Васил Левски и две Славейкови произведения. („Жестокостта ми се сломи” и „Изворът на Белоногата”). - 25, 1981, № 4, 123.
Баз-Фотиаде, Лаура (Букурещ). Литературните преводи на българската емиграция в Румъния. – 16, 1972, № 5, 90 – 104.
Баз-Фотиаде, Лаура, Страхил Попов. Нова плодотворна среща между български и румънски учени. - 27, 1983, № 3, 151.
Бакрачева, Албена. „Ад”- presto към „Септември”. - 30, 1986, № 8, 103.
Бакрачева, Албена. „Тъй се почнуват романите...” (Особености на реалистичното повествование в английския просвещенски роман и българската следосвобожденска белетристика). – 37, 1993, № 1, 48.
Бакърджиева-Лекова, Силвия. Списание „Полско-български преглед” и проникването на полската литература в България. – 18, 1974, № 5, 88 – 100.
Балабанова, Вера. Из моите спомени за Антон Страшимиров. – 14, 1970, № 6, 131 – 136.
Балабанова, Вера. Из спомените ми за Г. П. Стаматов. - 31, 1987, № 5, 149.
Балабанова, Христина. Разговор с академик Ладислав Штол. - 22, 1978, № 1, 136.
Балевски, Васил. Метаморфозите на една тема. - 22, 1978, № 9, 133.
Балчев, Владимир. Нови сведения за ранното творчество на Петко Славейков. - 25, 1981, № 1, 159.
Балчев, Владимир. Поетически опити на Неофит Бозвели от 30-те години на XIX в. - 28, 1984, № 7, 138.
Банков, Трифон. Един български разказ от XVIII в. – 19, 1975, № 3, 111 – 118.
Банков, Трифон. За един исторически разказ от края на XVIII в. - 27, 1983, № 5, 114.
Башиянов, Георги. Вариации на тема „неизвестност” (Бележки по повод). - 34, 1990, № 2, 88.
Бекриев, Христо. Непознато писмо от П. Р. Славейков. – 26, 1982, № 5, 144
Бенбасат, Алберт. Стихотворението „Миг” на Дебелянов в светлината на един неизвестен спомен. - 31, 1987, № 3, 133.
Блъскова, Малина. Редакторът Антон Страшимиров и литературния живот от началото на века. - 21, 1977, № 5, 160.
Богданов, Иван. Български аноними. – 5, 1961, № 4, 106 – 115.
Богданов, Иван. Владимир Василев (Бегли спомени и преценики). – 35, 1991, № 1, 159.
Богданов, Иван. Реймско евангелие. - 34, 1990, № 5, 156.
Божков, Стойко. Непубликувани мисли и бележки от Г. П. Стаматов. – 1, 1957, № 6, 88 – 92.
Бораджиева, Лотос. Светослав Минков и приказния свят на Шехерезада. - 29, 1985, № 7, 134.
Бораджиева, Лотос. Христо Ботев и Христо Смирненски на арабски. - 33, 1989, № 2, 132.
Боров, Цветан. Път към непознатото. За повестта на Елин Пелин „Нечиста сила”. – 7, 1963, № 1, 122 – 130.
Бояджиев, Пирин. Към въпроса за литературните източници на Вазовото стихотворение „Векът”. – 26, 1982, № 3, 130.
Бояджиев, Пирин. Цитати от Виктор Юго в творчеството на Иван Вазов. – 24, 1980, № 2, 111.
Боянов, Слави. Пиер Ронсар. - 22, 1978, № 10, 136.
Бромович, Данута. Иван Вазов в Полша. – 16, 1972, № 4, 99 – 104.
Бръзицов, Христо. Един час при Георги Райчев. – 7, 1963, № 3, 153 – 157.
Бумбалов, Любен. За Вазовия превод на „Лудият” от Шандор Петьофи. – 12, 1968, № 5, 112 – 118.
Бучков, Атанас. Наблюдения върху римата в поезията на Н. Й. Вапцаров. – 24, 1980, № 7, 135.
Вапцарова, Бойка. Из „Летопис за живота и дейността на Никола Вапцаров”. - 21, 1977, № 6, 89.
Васева, Иванка. Руският превод на поемата „Септември” през очите на българина. - 30, 1986, № 6, 144.
Василев, Дженю. Борис Шивачев – комедиограф. – 19, 1975, № 4, 113 – 125.
Василев, Дженю. Думата на „Литературен глас”. - 29, 1985, № 6, 133.
Василев, Дженю. Портрет на човека и поета Кирил Христов. – 6, 1962, № 3, 100 – 103.
Василев, Стефан. Спомени за Т. Г. Влайков. - 28, 1984, № 5, 133.
Ватова, Пенка. Българската театрална критика в периода на войните (1912 - 1918). - 31, 1987, № 2, 133
Велева, Мая. Видове повествование в съвременната българска художествена проза. - 28, 1984, № 6, 124.
Великов, Стефан. Българската прогресивна литература през иглените уши на фашистката полиция и цензура. – 3, 1959, № 4, 154 – 164.
Великов, Стефан. Неизвестни писма на Теодор Траянов. - 32, 1988, № 8, 125.
Великов, Стефан. Писма на Асен Разцветников до Владимир Василев. - 32, 1988, № 3, 144.
Великов, Стефан. Писма на Николай Лилиев до Асен Разцветников. - 29, 1985, № 5, 132.
Величков, Иван. Три неизвестни стихотворения на Кирил Христов. – 4, 1960, № 3, 89 – 91.
Велчев, Петър. Димитър Благоев, списание „Ново време” и студентският протест от април 1900 г. (Две неизвестни писма на Дядото). - 30, 1986, № 6, 96.
Велчева, Елена, Велчо Велчев. Страници из живота на П. Ю. Тодоров. – 1, 1957, № 5, 68 – 85.
Венедиков, Иван. Спомени за Симеон Радев. - 31, 1987, № 6, 91.
Видев, Желязко. Из първите стъпки на социалистическата литература у нас. – 7, 1963, № 5, 135 – 151.
Влайкова, Радка. Среща на Влайков с живия герой на негова повест. – 15, 1971, № 5, 163 – 166.
Влахов, Георги. Непубликувани писма на Кузман Шапкарев от живота му през 1869 - 1883 г. – 26, 1982, № 8, 146.
Внук, Малгожата (Краков). Към отворената структура (Въз основа на разказа „Незнайният” от Георги Райчев). - 34, 1990, № 6. 110.
Волен, Илия. Константин Константинов. – 17, 1973, № 5, 134 – 138.
Воробьов, Л. В. „Виенският” кореспондент на в. „Голос” 1867 – 1868. – 1, 1957, № 6, 83 – 88.
Воробьов, Л. В. Особености на Каравеловите естетически възгледи. – 5, 1961, № 6, 114 – 125.
Въгленов, Михаил. Едно стихотворение на П. Р. Славейков в Ботевия вестник „Знаме”. – 7, 1973, № 5, 151 – 158.
Вълчев, Величко. Нови данни за разказа „Иде ли?”. – 2, 1958, № 4, 106 – 112.
Вълчев, Величко. Писма на Иван Вазов до А. И. Степович. - 28, 1984, № 4, 149.
Вълчев, Георги. Естонското литературно присъствие у нас. – 26, 1982, № 9, 124.
Вълчев, Георги. Ехото на българска епопея от 1876 г. в Словашко.20, 1976, № 2, 140 – 141.
Вълчев, Георги. Лужишко-български литературни контакти. – 14, 1970, № 3, 111 – 123.
Вълчев, Георги. Надежди и упования. - 22, 1978, № 5, 137.
Вълчев, Георги. Термини и понятия в сравнителното литературознание. - 25, 1981, № 9, 140.
Вълчев, Георги. Финландски дневници и мемоари от 1877-1878. - 21, 1977, № 2, 117.
Габор, Ракоши. Българската литература в Унгария (1841 – 1945). – 6, 1962, № 6, 106 – 113.
Генадиева-Мутафчиева, Зара. Към въпроса за поетическото наследство на Христо Ботев. – 18, 1974, № 3, 113 – 119.
Генов, Илиан. Просвещението, Гьоте и неговата драма „Ифигения в Таврида”. - 25, 1981, № 7,
Георгиев, Георги. Принос към биографията на Антон Сташимиров. – 6, 1962, № 6, 102 – 106.
Георгиев, Любен. Сладкодумният и мъдър събеседник. - 25, 1981, № 1, 178.
Георгиев, Любен. Спомени за Андрей Германов. - 27, 1983, № 8, 139.
Гривек, Кирил. Спомени за Елин Пелин и Йордан Йовков. – 24, 1980, № 5, 139.
Григоров, Георги М. Българските писатели през втория период на Отечествената война. - 22, 1978, № 4, 123.
Григоров, Георги М. Ракитин в чужбина. – 16, 1972, № 2, 121 – 126.
Гургулова, Мария. Всеволод Михайлович Гаршин в България. – 9, 1965, № 4, 136 – 145.
Давидов, Нешо. Кюстендилският дневник на Стоян Загорчинов. – 16, 1972, № 6, 121 – 129.
Данаилов, Славчо. Неизвестен доклад на Димчо Дебелянов за Пенчо Славейков. – 12, 1968, № 1, 118 – 127.
Данаилов, Славчо. Непубликувани писма на Димитър Подвързачов до Николай Лилиев. - 23, 1979, № 10, 137.
Данаилов, Славчо. Писма на Асен Златаров до Николай Лилиев. – 20, 1976, № 4, с. 126 – 129.
Данков, Евлоги. 900 години от основаването на Петричката книжовна школа. - 28, 1984, № 4, 138.
Данчев, Георги. Две неизвестни стихотворения от началото на новобългарската поезия. – 9, 1965, № 1, 144 – 153.
Данчев, Георги. Неизвестен дамаскин на даскал Тодор Пирдопски от началото на XIX в. - 22, 1978, № 10, 127.
Данчев, Георги. Неизвестен сборник на дяк Андрей с Цамблакови съчинения. - 21, 1977, № 4, 103.
Даскалов, Николай. Витезслав Халек за юнашките песни на българския народ. - 21, 1977, № 4, 98.
Даскалов, Стоян Ц. Единен и многолик (Спомени за Тодор Павлов). – 24, 1980, № 4, 103.
Дачев, Йордан. Срещи и познанства на Йовков в Букурещ. - 33, 1989, № 7, 154.
Дейкова, Олга. Йордан Иванов. – 16, 1972, № 2, 105 – 109.
Дел’Агата, Джузепе (Италия). „Антиримската” Кирило-Методиева полемика на Теофан Прокопович. – 34, 1990, № 6, 113-116.
Делчев, Борис. Симеон Радев (Как стигнаха до читателите последните му две книги). - 31, 1987, № 9, 85.
Делчев, Борис. Срещи и разговори с Александър Балабанов. – 10, 1966, № 6, 100 – 131.
Делчев, Борис. Срещи и разговори с Атанас Далчев. - 30, 1986, № 3, 144.
Делчев, Борис. Срещи и разговори с Георги Райчев. – 8, 1964, № 5, 102 – 118.
Делчев, Борис. Срещи и разговори с Димитър Полянов. – 11, 1967, № 4, 109 – 132.
Делчев, Борис. Срещи и разговори с Николай Хрелков. – 10, 1966, № 1, 126 – 141.
Делчев, Борис. Срещи и разговори с Николай Хрелков. [Продължение]. – 10, 1966, № 2, 132 – 147.
Делчев, Борис. Срещи и разговори с Пол Елюар. – 9, 1965, № 2, 100 – 127.
Делчев, Борис. Срещи с Николай Лилиев. – 8, 1964, № 2, 147 – 159.
Джамбазки, Христо. Георги Бакалов и Трифон Христовски. – 20, 1976, № 1, 132 – 139.
Джамбазки, Христо. Руската съветска литература у нас в годините между двете световни войни. - 21, 1977, № 10, 100.
Джебарова, Теодора. За първото представяне на старонордическа литература в България. - 28, 1984, № 1, 158.
Дилевски, Николай. Стогодишнината на френския превод на „Житие и страдания грешнаго Софрония” от Луи Леже (1885 - 1985). - 30, 1986, № 3, 116.
Димитров, Димитър Ст. Константин Константинов. – 14, 1970, № 5, 135 – 141.
Димитров, Пейо. Слово за братството в средновековната българска литература. - 23, 1979, № 5, 126.
Димитрова, Елена. Моите спомени за Николай Лилиев. – 9, 1965, № 5, 115 – 119.
Димов, Димитър Р. Писма на Иван Кирилов до Цанко Церковски. - 33, 1989, № 5, 124.
Димов, Димитър Рачев. Афоризмите на Цанко Церковски. – 13, 1969, № 6, 115 – 118.
Добрев, Димитър. Неспокойният човешки дух. – 17,1973, № 2, 126 – 129.
Добрев, Добрин. Поглед към проблемите и възможностите на лингво поетиката. - 29, 1985, № 3, 136.
Дончев, Николай. Ив Гандон. – 20, 1976, № 2, 140 – 141.
Дончев, Николай. Писма на Георги (Жорж) Папазов, художник и писател. - 27, 1983, № 1, 148.
Дончев, Николай. Писма на професор Луиджи Салвини. - 22, 1978, № 9, 139.
Дончев, Николай. Писма на Салвадоре Куазимодо. - 23, 1979, № 7, 133.
Дончев, Николай. Писма на Салвадоре Куазимодо. - 31, 1987, № 5, 162.
Дончев, Николай. Писма от проф. Енрико Дамиани. - 23, 1979, № 9, 143.
Дончев, Николай. Светослав Минков и финландският писател Ханс Руин. – 16, 1972, № 4, 109 – 111.
Дончев, Николай. Спомени за Емануил Попдимитров. – 9, 1965, № 6, 118 – 126.
Дончев, Николай. Спомени за Светослав Минков. – 12, 1968, № 1, 100 – 104.
Дончев, Николай. Спомени за Симеон Радев. – 14, 1970, № 3, 123 – 127.
Дончева-Панайотова, Невяна. Кога и къде е написано „Похвално слово за Киприан” от Григорий Цамблак. – 20, 1976, № 1, 150 – 156.
Дончева-Панайотова, Невяна. Неизвестно „Похвално слово за Петър” от Киприан. – 19, 1975, № 1, 98 – 102.
Дочев, Геньо. Чудомир. – 14, 1970, № 1, 121 – 129.
Драганова, Василка. Ранният Сергей Румянцев. - 34, 1990, № 3, 148.
Дудевски, Христо. Николай Островски и неговият роман „Как се каляваше стоманата” у нас (Нови материали). – 26, 1982, № 7, 128.
Дудевски, Христо. Отгласи за Априлското въстание в Русия. – 20, 1976, № 3, 139 – 145.
Дудевски, Христо. Уроците на поета. - 25, 1981, № 2, 112.
Дуйчев, Иван. Спомени. - 25, 1981, № 2, 120.
Душков, Атанас. Димитър Подвързачов в моите спомени. – 26, 1982, № 5, 146.
Дяков, Томислав. Фолклорният ритъм в поезията за деца след Освобождението в 1878 година. - 34, 1990, № 3, 140.
Дяков, Томислав. Фолклорът като „информационна банка” за историята на литературата. - 32, 1988, № 10, 124.
Ерихонов, Леонид. Каравелов в Русия. – 3, 1959, № 1, 99 – 112.
Ерихонов, Леонид. Кой е „Хъ-ръ”? За мнимото сътрудничество на Любен Каравелов във в. „Голос” през 1876 – 1877 г. – 15, 1971, № 1, 114 – 121.
Ерихонов, Леонид. Към въпроса за българското просветителство. – 6, 1962, № 2, 135 – 134.
Ерихонов, Леонид. Христо Ботев в руската критика и в преводи на руски език. – 4, 1960, № 1, 102 – 113.
Жечев, Георги. „Прокрустово легло”. [Спомени за фашистката цензура]. – 9, 1965, № 5, 119 – 126.
Жечев, Георги. Георги Шейтанов. – 8, 1964, № 6, 101 – 111.
Жечев, Марин. „Вълненията в България” (Гръцкият печат за Априлското въстание). - 20, 1976, № 3, 145 – 155.
Завера, Думитру (Букурещ). Априлското въстание, отразено в румънския печат и в румънската литература. – 20,1 1976, № 3, 155 – 161.
Златева, Елена. Йохан Волфганг Гьоте, неговият „Вилхелм Майстер” и френската буржоазна революция. - 22, 1978, № 10, 131.
Злиднев, Виталий. Из историята на руско-българските научни връзки. – 4, 1960, № 2, 93 – 103.
Золотуски, Игор (Москва). Мигновено отклонение. - 23, 1979, № 9, 121.
Иванов, Вичо. Г. П. Стаматов в моите спомени.- 19, 1975, № 6, 94 – 104.
Иванов, Вичо. Спомени за Николай Хрелков. – 9, 1965, № 4, 106 – 116.
Иванов, Вичо. Спомени за Теодор Траянов. – 12, 1968, № 2, 93 – 103.
Иванов, Николай. Дейността на П. Р. Славейков и Димитър Благоев за развитието на учебното дело в Одрин през епохата на Възраждането. - 33, 1989, № 9, 129.
Иванов, Николай. Участието на Димитър Благоев в българското опълчение през 1877 г. - 32, 1988, № 8, 142.
Иванов, Славчо. Дневникът на Страшимир Кринчев. - 22, 1978, № 4, 137.
Иванов, Славчо. Домът, Дунавът и равнината в творчеството на Бленика. - 33, 1989, № 6, 33.
Иванов, Славчо. Страници от дневника на Страшимир Кринчев. - 21, 1977, № 8, 109.
Иванова, Екатерина. Димитър Димов и „Градината на мъките” от Октав Мирабо. - 27, 1983, № 3, 130.
Иванова, Екатерина. Димитър Димов-години на учение. Университет. - 22, 1978, № 9, 122.
Иванова, Екатерина. Към въпроса за първообразите в романа „Тютюн”. – 24, 1980, № 3, 108.
Иванова, Екатерина. Неизвестен сценарий на Димитър Димов. – 19, 1975, № 5, 108 – 132.
Иванова, Екатерина. Писма на Веса Генева до Димитър Димов в Испания. - 34, 1990, № 1, 133.
Иванова, Екатерина. Чуждестранната художествена мисъл в творческия кръгозор на Димитър Димов. - 30, 1986, № 4, 115.
Иванова, Илка. Драматургът и неговите критици. - 33, 1989, № 3, 127.
Иванова, Илка. Непубликувана студия на д-р Кръстев за „Змейова сватба” от Петко Тодоров. - 31, 1987, № 10, 113.
Иванова-Константинова, Климентина. За началото на славянската писменост. Цикъл сведения в църковната руска книжнина. – 15, 1971, № 1, 105 – 114.
Игнев, Цанко. За един младежки литературен вестник, който не излезе. - 30, 1986, № 5, 122.
Илиев, Атанас. Асен Златаров. – 16, 1972, № 3, 159 – 168.
Илиев, Атанас. Около поезията на Атанас Далчев. – 16, 1972, № 4, 111 – 119.
Илиев, Велизар. Захари Стоянов и Иван Шишманов за Г. Е. Лесинг. - 25, 1981, № 3, 115.
Илиев, Стоян. Писма между Иван Радославов и Тодор Траянов. - 25, 1981, № 9, № 10, 126, 145.
Илинчева, Катерина. Поезията за деца и юноши след победата на социалистическата революция-традиционни и нови посоки. - 32, 1988, № 9, 116.
Йонова, Майя. Старобългарската белетристика в контекста на проблема за средновековната „народна литература”. - 33, 1989, № 3, 119.
Йорданов, Александър. Писма, справки, бележки и други ценни документи в архива на Владимир Василев. - 33, 1989, № 2, 122.
Йорданов, Христо. Дневникът на Стоян Загорчинов. - 23, 1979, № 10, 117.
Йорданов, Христо. Когато ние – мъртвите – възкръснем . . За светослав Минков. – 17, 1973, № 3, 120 – 134.
Йорданов, Христо. Спомени за Иван Радославов. - 32, 1988, № 3, 149.
Йорданова, Катя. Интересът на Франция през Възраждането и отражението му в ранната българска и сръбска преводна литература. – 18, 1974, № 2, 136 – 144.
Йорданова, Олга. Семеен портрет. Спомени. - 30, 1986, № 5, 108.
Каверин, Вениамин. (СССР) Юрий Тинятов. - 22, 1978, № 7, 129.
Каменов, Георги. Апокрифно-богомилско влияние в източнородопската фолклорна проза. - 34, 1990, № 8, 120.
Каменов, Йордан. За мемоарния и документалния образ на Благоев. - 32, 1988, № 8,139.
Каназирска, Маргарита. Ролята на Георги Бакалов за проникването на Максим горки в България. – 12, 1968, № 5, 105 – 112.
Кандич, Анте. Хорват-Киш за България.Пътни бележки от 1911 г. – 13, 1969, № 2, 171 – 179.
Кантарев, К. Н. Вероятният повод за написването на „Моята молитва” от Хр. Ботев. – 26, 1982, № 1, 153.
Кантарев, К. Н. За Иван Радославов (1880 - 1969). - 27, 1983, № 2, 137.
Капитанов, Христо. Руски революционери-демократи – емигранти в Румъния, и приятелството им с Христо Ботев. – 10, 1966, № 1, 149 – 158.
Караджов, Димитър. Незаменим събеседник (Николай Лилиев). - 30, 1986, № 8, 109.
Кенанов, Димитър. Акилина - неизвестна книжовничка от XVII в. - 32, 1988, № 3, 159.
Кенанов, Димитър. Йоан Лествичник и образът на добрия пастир в „Похвално слово за Евтимий Търновски”. - 31, 1987, № 2, 112-120.
Кенанов, Димитър. Патриарх Евтимий и неговото житие за Иван Рилски. - 21, 1977, № 9, 112-120.
Кирова, Милена. Мара Белчева в годините на едно приятелство. (Непубликувани писма на Мара Белчева до Кирил Христов). - 33, 1989, № 6, 134.
Кожухаров, Стефан. Неизвестен летописен разказ от времето на Иван Асен II. – 18, 1974, № 2, 123 – 136.
Колев, Никола. Българистиката във Франция. – 26, 1982, № 10, 98.
Колев, Никола. Преподаванията по славистика и българистика в Колеж дьо Франс (1840 – 1923). - 27, 1983, № 6, 107.
Колевски, Васил. „Литературен критик” и съветската литература. – 3, 1959, № 6, 107 – 113.
Колевски, Васил. Иван Мешеков. – 14, 1970, № 1, 129 – 130.
Колевски, Васил. Рицар на революцията. [Към 70 годишнината на Николай Хрелков]. – 8, 1964, № 6, 137 – 141.
Колевски, Васил. Съветската литература във „Фронт на трудово-борческите писатели”. – 9, 1965, № 6, 131 – 146.
Конев, Илия. „Братски труд” - първи български литературен алманах. - 27, 1983, № 9, 107.
Константинов, Георги. Младият Лилиев в светлината на нови документи. – 9, 1965, № 3, 118 – 132.
Константинов, Георги. Спомени за Асен Разцветников. – 12, 1968, № 1, 93 – 100.
Константинова, Елка, Магдалена Баева, Маргарита Дойренска. Новооткрити писма на Димчо Дебелянов до Николай Лилиев. - 27, 1983, № 10, 143.
Константинова, Елка, Надежда Александрова. Димчо Дебелянов в оценките на съвременниците си. - 30, 1986, № 9, 111.
Константинова, Елка, Надежда Александрова. Новооткрити писма на Димчо Дебелянов до Николай Лилиев. - 27, 1983, № 5, 139.
Константинова, Елка, Надежда Александрова.Писма на Димитър Подвързачов до Николай Лилиев. - 29, 1985, № 1, 133.
Константинова, Мария. Непубликувани писма на Лора Каравелова. - 27, 1983, 8, 146.
Крачолов, Иван. За рода на П. К. Яворов. - 28, 1984, № 9, 130.
Кунева, Виолета. Георги Димитров и грузинската култура. - 28, 1984, № 10, 97.
Кунева, Виолета. Гръцката публицистика за Георги Димитров (1933-1934). – 26, 1982, № 1, 155.
Кунева, Виолета. Димитровската тема в българската публицистика. - 29, 1985, № 10, 95.
Кунева, Виолета. Иля Еренбург и френската култура. - 25, 1981, № 8, 137.
Кунева, Виолета. Немската публицистика за Георги Димитров (1933-1935). - 27, 1983, № 10, 132.
Кунева, Виолета. Непубликувана преписка на Андре Малро с Алфред Курела (1934-1935). - 27, 1983, № 7, 151.
Кунева, Виолета. Публицистиката на Михаил Колцов за Георги Димитров (1933-1935). – 24, 1980, № 8, 152.
Кунева, Виолета. Съветската публицистична мисъл и художествената публицистика на Людмил Стоянов от 1944. - 31, 1987, № 8, 64.
Лазарев, Лазар. (Москва). „Но свършват ли делата някой ден...”. – 26, 1982, № 2, 137.
Ламар. Бележки от Октомврийската революция. – 1, 1957, № 3, 104 – 107.
Леков, Дочо. Въпроси на фолклора в ръководството по словесност през Възраждането. – 16, 1972, № 5, 108 – 114.
Леков, Дочо. Любен Каравелов – първият български преводач на Марко Вовчок. – 2, 1958, № 4, 93 – 106.
Леков, Дочо. Неизвестни страници из архивното наследство на Любен Каравелов. – 4, 1960, № 5, 103 – 115.
Леков, Дочо. Първообразът на „Моето пътуване по Стара-планина”. – 14, 1970, № 3, 127 – 129.
Леков, Дочо. Страници от архива на Васил Д. Стоянов в Прага. - 23, 1979, № 8, 124.
Лукова, Анелия. Непознати Яворови бележки върху драмата „Зидари” на П. Ю. Тодоров. - 22, 1978, № 1, 129.
Любенов, Любен. Римите в шедьоврите на Иван Вазов. - 23, 1979, № 4, 128.
Любенов, Любен. Римната система на Ботевата поезия. - 22, 1978, № 9, 114.
Макаренко, Евгения. Изображението на древна България в съвременната украинска проза. – 24, 1980, № 2, 121.
Малинова, Людмила. Непубликувани писма на Евгения Марс до Иван Вазов. - 34, 1990, № 9, 128.
Малинова, Людмила. Темата за войната в поезията на жените-поетеси от края на 30-те и началото на 40-те години. - 29, 1985, № 7, 143.
Манолакев, Христо. За източника на „Сирота Цветана”. - 34, 1990, № 10, 139.
Марков, Георги М. Димчо Дебелянов в три статии. – 4, 1960, № 5, 95 – 103.
Марков, Дмитрий Ф. Социалистическото учение и литературата на българския критически реализъм от края на XIX и началото на XX в. – 2, 1958, № 2, 8 – 88.
Мартинов, Иван. В лапите на дракона. За цензурата на 9. IX. 1944. – 6, 1962, № 4, 101 – 108.
Мартинов, Иван. Вестник „РЛФ”. – 9, 1965, № 5, 136 – 143.
Матев, Иван. Едно италианско списание за българската литература. - 32, 1988, № 7, 118.
Матеева, Невена. В борба със страданията на изгнанието. - 22, 1978, № 7, 117.
Медникаров, Христо. Град Елена и прототипове от Елена в романа „Иван Кондарев”. – 24, 1980, № 7, 124.
Метева, Евдокия. Българското битие на древноруския паметник „Слово о полку Игореве. - 30, 1986, № 7, 94.
Метева, Евдокия. Георги Бакалов като преводач на Н. А. Некрасов. – 4, 1960, № 1, 91 – 102.
Мечев, Константин. Възмездие за жестокостта. Към въпроса за идейната характеристика и времепоявата на средновековния български апокрифен разказ за убийството на византийския император Никифор Фока от кръчмарката на Теофана. – 19, 1975, № 2, 115 – 137.
Мечкарова, Вера. Писма на Георги Райчев до Йордан Мечкаров. - 33, 1989, № 8, 136.
Милтенова, Анисава. Боян Пенев и старата българска литература. - 33, 1989, № 4, 115.
Милтенова, Анисава. Някои наблюдения върху „История славеноболгаского народа” от А. Нескович. – 20, 1976, № 4, 115 – 121.
Милчаков, Яни. Към историята на литературно-теоритичната мисъл през Българското възраждане (Непроучено пособие по литературна теория от 1872 г.). - 31, 1987, № 2, 126.
Минев, Димо. Елин Пелин и Йордан Йовков. Литературни отношения и влияния. – 10, 1966, № 5, 147 – 166.
Минев, Димо. Из живота на П. Р. Славейков в Цариград и Одрин. – 8, 1964, № 2, 144 – 147.
Минев, Димо. Събрани спомени за Георги П. Стаматов. – 8, 1964, № 5, 118 – 128.
Минко Николов. – 11, 1967, № 1, 144 – 147.
Минков, Светослав. Бодливи мисли. – 12, 1968, № 1, 117 – 118.
Минкова, Лиляна. Възрожденският просветител Захари Княжески. – 18, 1974, № 3, 125 – 135.
Минкова, Лиляна. Из историята на българската възрожденска повест(Доктор Васил Караконовски и неговата повест „Стоянова пещера”). - 29, 1985, № 9, 107.
Минкова, Лиляна. Повестта на А. Ф. Велтман „Райна королева болгарская” в превода в България. - 33, 1989, № 1, 101.
Минчева, Галина. Из дневника на един Алеков племенник. – 20, 1976, № 4, 121 – 126.
Мирчев, Димитър. Неизвестна листовка със стихотворение на Вазов. – 11, 1967, № 4, 134 – 138.
Митева, Мария, Славчо Иванов. Силистренската „Мисъл” преди сто години. - 31, 1987, № 9, 79.
Митова, Катя. Равновесие между „чуждо” и „свое”. - 32, 1988, № 2, 130.
Михайлов, Димитър. Писма на Стоян Михайловски. - 32, 1988, № 2, 112.
Михайлов, Камен. Неизвестни материали от „На острова на блажените” на Пенчо Славейков. - 25, 1981, № 2, 125.
Михайлова, Димитрина. Произведенията на Пенчо Славейков в руския и съветския културен живот. - 30, 1986, № 6, 101.
Младенов, Никола. Спомени за Атанас Далчев. - 32, 1988, № 6, 103.
Младенов, Никола. Срещи и разговори с Атанас Далчев. - 28, 1984, № 3, 161.
Монова, Илиана. „Вечен трепет” от Димитър Бояджиев. Опит за анализ. - 34, 1990, № 9, 135.
Мороз, Йосиф. К. Д. Балмонт в България. - 31, 1987, № 5, 130.
Мьонесланд, Свейн (Норвегия). Норвежкият превод на „Под игото” от 1895 г. – 26, 1982, № 1, 160.
Найденова, Йонка. За първите преводи на Шандор Петьофи на български език. - 25, 1981, № 3, 125.
Найденова, Йонка. Основни моменти от проникването на поезията на Петьофи у нас през периода 1877-1944. - 28, 1984, № 2, 143.
Найденова, Йонкова. Непознат банатско - български вестник. - 33, 1989, № 5, 119.
Налбантова, Елена. Някои уточнения около книжовното наследство на П. Р. Славейков. - 29, 1985, № 8, 111.
Натев, Атанас. Надгробно слово за Цветан Стоянов. – 15, 1971, № 5, 166 – 167.
Неделчев, Михаил. Димчови страници. - 31, 1987, № 3, 142.
Неделчев, Михаил. Размисли върху няколко неизвестни писма на Яворов. - 29, 1985, № 1, 126.
Неделчева, Цветанка. Неизвестни писма на Вазов и неговото семейство. - 29, 1985, № 10, 101.
Неделчева, Цветанка. Непубликувани документи, свързани с Вазовия род. - 32, 1988, № 6, 119.
Недялков, Христо. Вдъхновен поет и гражданин. – 13, 1969, № 6, 118 – 124.
Недялков, Христо. Димитър Талев сред народа. 75 години от рождението на писателя. – 17, 1973, № 5, 118 – 134.
Николов, Никола Г. Разказът „Лепо” и художественото майсторство на Елин Пелин. – 8, 1964, № 5, 139 – 146.
Николов, Никола Дим. Кой е Желю – героят на „Изгубена Станка”? – 9, 1965, № 1, 153 – 158.
Николова, Снежина. Към въпроса Йовков – Садовяну. – 24, 1980, № 9, 121.
Ничев, Александър. Кой е „докторът” от „До Чикаго и назад”? – 2, 1958, № 1, 108 – 113.
Павлов, Иван. Марксистки принос в чехословашкото литературознание. - 25, 1981, № 5, 109.
Памуков, Стефан. В интимния свят на Г. П. Стаматов. - 32, 1988, № 3, 140.
Памуков, Стефан. Неизвестни писма на Боян Пенев и Дора Габе. - 31, 1987, № 1, 134.
Памуков, Стефан. Неизвестни писма на Николай Лилиев. - 33, 1989, № 1, 96.
Памуков, Стефан. Непубликувани писма на Тодор Влайков. - 34, 1990, № 4, 123.
Панова, Татяна. Първи прояви на българската литературна критика за Лев Толстой. – 24, 1980, № 1, 158.
Пантелеев, Димитър. Спомен за списание „Хиперион” и за неговите редактори Людмил Стоянов и Теодор Траянов. - 30, 1986, № 4, 105.
Парашкевов, Петър. Школското стихотворство и лириката за деца през Възраждането. - 33, 1989, № 9, 122.
Паунов, Кунчо. Непубликувани писма на д-р К. Кръстев до Стефан Гидиков. - 22, 1978, № 7, 127.
Пашалийска, Румяна. Новооткрити писма на Николай Лилиев до Христо Герчев. - 29, 1985, № 3, 142.
Пейковски, Иван. Пет неизвестни писма на Борис Шивачев. - 33, 1989, № 9, 145.
Пенева, Виолета. Спомени на Никола Пенев за неговия брат - проф. Боян Пенев. – 26, 1982, № 7, 126.
Петканова, Донка. Българската литература днес в ГДР. - 22, 1978, № 7, 145.
Петков, Цвятко. Кратки сведения за някои от песните на Багряна. – 14, 1970, № 6, 136 – 140.
Петров, Драгомир. Към въпроса за произхода на южнославянската епическа традиция (Из „Превъплъщенията на вълка-пазител”). - 30, 1986, № 10, 116.
Петров, Мильо. Две писма на Николай Лилиев. - 22, 1978, № 2, 137.
Петров, Мильо. Димчо Дебелянов и Жан Мореас. – 20, 1976, № 5, 127 – 140.
Пикио, Рикардо. Епическата поема „Покръстена България” от Франческо Брачолини. - 23, 1979, № 8, 122.
Писинова, Невена. България в литературата на италиански и латински език през XVII век. - 32, 1988, № 7, 115.
Подвързачова, Ана. Малко повече спомени. - 25, 1981, № 10, 132.
Попов, Богомил. Разказвачът в новелата „Страх” на Йордан Радичков. - 30, 1986, № 1, 141.
Попов, Георги. Шестдесет минути с Морис Дрюон. - 21, 1977, № 7, 135.
Попова, Катя. Списание „Маскарад”. - 27, 1983, № 3, 137.
Попова, Катя. Христо Смирненски по страниците на списание „Червен смях”. - 22, 1978, № 10, 121.
Попова, Койка. Списание „Книжовен имот” (1872) и мястото му в детския периодичен печат. - 32, 1988, № 9, 108.
Пършев, Николай. „Български книжици” и въпросите на българската литература. - 23, 1979, № 1, 154.
Пършев, Николай. Литературнокритическа дейност в сп. „Читалище”. – 24, 1980, № 9, 135. * Тематика на IX международен конгрес на славистите в Киев. – 24, 1980, № 1, 166.
Пършев, Николай. Първият критически отзив за творчеството на Ангел Каралийчев в периодичния печат. - 29, 1985, № 7, 155.
Радев, Иван. „Българска христоматия”-творческо-критическа рецепция на естетическия ни развой до 80-те години. - 29, 1985, № 1, 117.
Радев, Иван. Бунин и литературните среди у нас. – 18, 1974, № 1, 110 – 117.
Радев, Иван. За драмата „Хаджи Димитър” на Любен Каравелов. – 19, 1975, № 6, 104 – 113.
Радев, Иван. Оценката на Димчо Дебелянов за поезията на Пенчо Славейков. – 20, 1976, № 7, 119 – 122.
Радев, Иван. Ръкописните сборници от с. Бяла черква през 60-те – 70-те години на XIX в. - 30, 1986, № 5, 91.
Радев, Радослав. „Житие и страдание грешнаго Софрония” на Софроний Врачански и „Автобиографията” на А. Робовски. - 27, 1983, № 10, 137.
Радевски, Христо. Иван Шишманов. – 17, 1973, № 2, 121 – 126.
Радевски, Христо. Никола Фурнаджиев. – 15, 1971, № 2, 112 – 125.
Радославова-Попова, Лидия. „Описание на търновските тъмници”. - 22, 1978, № 8, 123.
Раянов, Пенчо. Йоаким Груев и литературната наука (По ръкописи от линия му архив). - 33, 1989, № 7, 150.
Ровнякова, Л. И. (СССР). Войната от 1877-1878 г. и Освобождението на България в руската мемоаристика. - 23, 1979, № 2, 116.
Рот, Юлиана (Мюнхен). За първообраза на „Хубава Драгана” и „Хубавинка Янка”. Принос към историята на преводната възрожденска литература. - 35, 1991,№ 2, 204.
Русев, Пеньо. Иво Андрич във възприемането на българската литературна критика. - 25, 1981, № 4, 132.
Русева, Виолета. Повествователни трансформации в българския разказ през 60-те години. - 33, 1989, № 3, 44.
Сарандев, Иван Неизвестни спомени на Боян Пенев за Яворов. – 14, 1970, № 3, 96 – 111.
Сарандев, Иван. Неизвестни спомени на Боян Пенев за Пенчо Славейков. – 2, 1958, № 2, 88 – 100.
Сарандев, Иван. Непубликувани материали за Боян Пенев около смъртта и погребението на Пенчо Славейков в Италия. – 1, 1957, № 4, 110 – 122.
Сарандев, Иван. Никола Фурнаджиев пред кабинета на младия литературен работник. Непубликувана стенограма. – 16, 1972, № 2, 109 – 117.
Сафронов, Г. И. (Ленинград). Страничка из руско-южнославянските литературни връзки (Из научното наследство на К. А. Копержински). - 30, 1986, № 5, 88.
Сейков, Атанас. Приятели на Пеньо Пенев. - 34, 1990, № 7, 126.
Сестримски, Иван. Д-р К. Кръстев - редактор на стихове. - 34, 1990, № 5, 165.
Сестримски, Иван. Народният будител Стефан Захариев. - 30, 1986, № 2, 149.
Сестримски, Иван. Радко М. Радославов. - 34, 1990, № 2, 82.
Сестримски, Иван. Сава Радулов. - 32, 1988, № 1, 110.
Сестримски, Иван. Съюзът на българските писатели в защита на Димо Кьорчев. - 33, 1989, № 4, 121.
Сестримски, Иван. Хаджи Найден Йованович. – 1985, № 2, 141.
Скобронски, Моника (ФРГ). Неизвестен първоизточник на един превод на Елена Мутева. - 34, 1990, № 9, 125.
Славова, Маргарита, Цанка Рашева. За функционално-стилистичната роля на антропонимите в художествения текст (Наблюдения върху „Старопланински легенди” на Йордан Йовков). - 27, 1983, № 4, 163.
Смоховска-Петрова, Ванда. За влиянието на Юлиус Словацки върху „Кървава песен” на Пенчо Славейков. – 20, 1976, № 7, 116 – 118.
Смоховска-Петрова, Ванда. Чайковски за Македония. – 12, 1968, № 5, 104 – 105.
Спомени
Ставрева, Лиляна В. Писма на Мара Белчева. - 29, 1985, № 8, 114.
Стайчева, Емилия. Рикарда Хух и България. – 10, 1966, № 3, 112 – 120.
Стефанов, Валери. Йовковите герои четат знаците. - 33, 1989, № 6, 22.
Стефанов, Димитър. Спомени за Антон Страшимиров. – 2, 1958, № 1, 113 – 115.
Стефанов, Павел. Към биографията на Тодор Пеев. - 27, 1983, № 7, 148.
Стефанов, Павел. Неизвестно книжовно огнище в Ловешко през XVII в. - 25, 1981, № 7, 133.
Стойчев, Тодор. Александър Теодоров Балан в мойте спомени. - 29, 1985, № 4, 141.
Стойчев, Тодор. Делото на Васил Воденичарски. - 22, 1978, № 5, 132.
Стоянов, Маньо. Последният дамаскинар - даскал Тодор Пирдопски. - 22, 1978, № 3, 128.
Стоянов, Румен. Неизвестна Вапцарова книга в Мексико. - 33, 1989, № 10, 124.
Стоянов, Румен. Първата българска книга за Латинска Америка. - 34, 1990, № 8, 129.
Стоянова, Дарина. Приятелството между Андрей Стоянов, Боян Пенев и Николай Лилиев. – 15, 1971, № 2, 125 – 135.
Сугарев, Едвин. Българската култура пред списание „Der Strum”. - 27, 1983, № 9, 114.
Танев, Димитър. Диалозите на Петко Ю. Тодоров. - 22, 1978, № 7, 126.
Танев, Димитър. Емануил Попдимитров и Константин Балмонт. - 21, 1977, № 7, 130.
Таринска, Стефана. Документи за театралната дейност на Добри Войников и браилските българи. - 27, 1983, № 9, 99.
Таринска, Стефана. Установяването и издаването на Ботевото литературно наследство. – 8, 1964, № 3, 118 – 127.
Тасев, Златко. Мащаби на поетическата личност. - 33, 1989, № 6, 3.
Тахов, Георги. Живот под псевдоними (Габровски сатирици и хумористи във в. „К’во да е” - 1911 - 1922 г.). - 32, 1988, № 9, 124.
Тахов, Георги. От „Ден първи” до жертвените клади. - 25, 1981, № 9, 122.
Тахов, Георги. Поетични реквиеми (Литературна София през 1944). - 28, 1984, № 8, 114.
Тахов, Георги. Първите възрожднски поетеси и излизането от мита на анонимната поетика. - 32, 1988, № 4, 112.
Тахов, Росен. Авторът зад един подпис (Кой е Г. З. - ч). - 33, 1989, № 2, 118.
Тахов, Росен. Дуелът Иван Вазов-Петко Славейков. (История на една вражда). – 1990. № 10, 144.
Тахов, Росен. За движението на едно заглавие в българската възрожденска литература. - 32, 1988, № 10, 128.
Телбизов, Карол. Банатската българска книжнина (Обзорен библиографски очерк). - 28, 1984, № 2, 127.
Телбизов, Карол. Чипровската книжовна школа. - 25, 1981, № 6, 121.
Тихова, Надежда. Материали около театралната дейност на Гео Милев в Народния театър. – 8, 1964, № 5, 146 – 151.
Тихолов, Петко. Тържествата за Вазов в Пловдив. – 15, 1971, № 3, 103 – 114.
Тодоров, Ангел. Мирза Шафи - Пенчо Славейков (Страница от азербайджанско-немско-българските литературни връзки). - 32, 1988, № 5, 123.
Тодоров, Ангел. Спомени за Димитър Полянов. – 1, 1957, № 2, 101 – 112.
Тодоров, Ангел. Спомени за писатели. – 7, 1963, № 2, 126 – 137.
Тодоров, Илия. Великсин и Адел Омер дьо Ел. - 30, 1986, № 1, 130.
Тодоров, Илия. Из преписката между Иван Вазов и Александър Теодоров-Балан. – 24, 1980, № 1, 150.
Тодоров, Илия. Неизвестни писма и ръкописи на Иван Вазов в архива на Атанас Илиев. - 22, 1978, № 6, 129.
Тодоров, Илия. Неизвестни страници от анкетата на Иван Шишманов с Иван Вазов. – 24, 1980, № 6, 136.
Тодоров, Илия. Първият опит за създаване на оригинална българска драма. – 20, 1976, № 1, 138 – 142.
Томова, Елена. Варшавски хронографен превод на старобългарския книжовник Григорий Презвитер. - 34, 1990, № 3, 137.
Томова, Елена. Ново кратко проложно житие на Иван Рилски. - 30, 1986, № 7, 91.
Томова-Манова, Иванка. Библиотеката на Асен Разцветников. - 32, 1988, № 5, 137.
Томова-Манова, Иванка. Библиотеката на Николай Лилиев. - 29, 1985, №7, 127.
Тонов, Ангел. Два поетически манифеста на сръбския и българския символизъм („Поезия” от Йован Дучич и „Песен на песента ми” от Пейо Яворов). - 32, 1988, № 7, 108
Топалов, Кирил. Атинският периодичен печат за участието на Григор Пърличев в поетическия конкурс през 1860 и 1862 година. – 24, 1980, № 8, 121; № 10, 121.
Топалов, Михаил. За Иван Хаджийски, за българските писатели, за родината. Фрагменти от разговори с проф. Димитър Михалчев. – 15, 1971, № 5, 151 – 163.
Топалов, Михаил. Из разговорите ми с проф. Димитър Михалчев. - 25, 1981, № 5, 113.
Тотев, Пламен. Разколников като руска интерпретация на типа амбициозен герой. - 32, 1988, № 7, 102.
Тотева, Райна. Житейският път на Димчо Дебелянов. – 26, 1982, № 3, 113.
Тотева, Райна. Размисли върху стила на Дебелянов. - 32, 1988, № 4, 126.
Трайкова, Елка. Вестник „Ревизор” в творческата съдба на Елин Пелин. - 32, 1988, № 4, 117.
Трашлиев, Иван. Спомен на Фран Гундруш за Иван Вазов. – 17, 1973, № 5, 138 – 142.
Трифонова, Цвета. Испания в българския печат през Възраждането. - 31, 1987, № 4, 131.
Трифонова, Цвета. Неизвестни ранни творби на Никола Вапцаров. - 32, 1988, № 5, 125.
Трони, Армандо (Италия). Един стих на арабски в „Божествена комедия”. – 24, 1980, № 6, 150.
Узунова, Елена. Приписките в славянските ръкописи като домашен извор за процеса на ислямизаиия по българските земи през XVII век. - 35, 1991,№ 2, 194.
Унджиева, Цвета, Веска Иванова. Неизвестни творби на Христо Смирненски. – 2, 1958, № 4, 87 – 93.
Унджиева, Цвета, Дочо Леков. Архивното наследство на Любен Каравелов. – 3, 1959, № 2, 102 – 111.
Унджиева, Цвета. Из историята на българската публицистика в Русия. – 19, 1975, № 2, 109 – 115.
Фелдман, В. С. (Одеса). Библиотеката на Ришельовския лицей през 1817 - 1865 г. - 34, 1990, № 6, 116.
Ферманджиев, Никола. Към биографията на Ефрем Каранов. - 23, 1979, № 8, 132.
Флорин, Сидер. Знаел ли е Вазов английски? – 1990, № 8, 125.
Флорин, Сидер. Поезия на нонсенса (Същност и превод). - 29, 1985, № 10, 105.
Франк, Орин (САЩ). Поетичната лексика на Христо Ботев. - 32, 1988, № 7, 122.
Хаджийска, Петрана. Иван Хаджийски. – 19, 1975, № 3, 104 – 111.
Хаджикосев, Симеон. „Ангелът на Шартър” от Далчев и „Ангелът на Юга” от Рилке. - 22, 1978, № 2, 140.
Хаджикосев, Симеон. Ален Роб-Грийе и „новият роман”. - 25, 1981, № 6, 138.
Хилмар, Валтер. Към характеристиката на Иван Богоров. – 5, 1961, № 3, 93 – 100.
Хлебарова, Златана. П. К. Яворов през 1913 г. - 29, 1985, № 4, 145.
Хлебарова-Ненова, Златина. Бележки и поправки на Яворов върху „Подир сенките на облаците”. – 15, 1971, № 1, 96 – 105.
Хлебарова-Ненова, Златина. Цезурата в поезията на Яворов. – 19, 1975, № 1, 102 – 115.
Христов, Димитър. Непубликувани писма от д-р Кръстев. - 23, 1979, № 10, 154.
Христова, Боряна. Българска книжнина и литература през XV век. - 35, 1991,№ 2, 184.
Цанев, Георги. Антон Страшимиров и неговият роман „Роби”. – 20, 1976, № 6, 108 – 127.
Цанев, Георги. Иван Вазов под удара на руската царска цензура. – 1, 1957, № 6, 92 – 94.
Цанев, Георги. Кирил Христов без ретуш. – 12, 1968, № 4, 140 – 150.
Цанев, Георги. Страница от живота на Димчо Дебелянов. – 1, 1957, № 2, 97 – 100.
Цанков, Георги. Време за дела (Критиката на превода през 1986 г.). - 31, 1987, № 7, 88.
Цанов, Иван П. „Допълнения” към „Откъси от дневник” на Кирил Христов. - 33, 1989, № 10, 103.
Цанов, Иван П. „Зад всяко негово отрицание се раждаше идеята за новото...” (Спомени на Иван Мирчев за Гео Милев). - 31, 1987, № 4, 148.
Цанов, Иван П. Шолохов и „Разораната целина” в България. - 33, 1989, № 1, 77.
Цанов, Иван П. Шолохов и „Тихия Дон” в България. - 32, 1988, № 1, 125.
Цачев, Климент. В ония дни. - 30, 1986, № 3, 123.
Цачев, Климент. Наливане на основите. - 23, 1979, № 3, 112.
Цачев, Климент. Началото на пътя. - 28, 1984, № 8, 96.
Цачев, Климент. Спомени за Ана Каменова и Петко Стайнов. - 31, 1987, № 10, 127.
Цонев, Йордан. Българските преводи на романите на Николай Островски, излезли в Съветска Украйна. – 1, 1957, № 5, 58 – 61.
Цонев, Светозар. Поглед в творческата лаборатория на Дебелянов. – 7, 1963, № 3, 143 – 145.
Църнушанов, Коста. За прототиповете на Талевите герои. – 17, 1973, № 1, 103 – 116.
Чемоданова, Марина (Москва). Формирането на българската белетристика и френската романтическа „неистова” школа. – 24, 1980, № 8, 141.
Чемоданова, Марина. Към въпроса за просветителството на Друмев. - 21, 1977, № 6, 108.
Чемоданова, Марина. Нови документи за Васил Друмев. [По повод 75-годишнината на писателя]. – 20, 1976, № 6, 128.
Чемоданова, Марина. Педагогическата дейност на Васил Друмев. - 23, 1979, № 6, 133.
Чемоданова, Марина. Трудно поприще. - 25, 1981, № 10, 159.
Черноземски, Николай. Съвременното френско сравнително литературознание - проблеми и тенденции за развитие (По материали на сп. „Revue de Littérature Comparée). - 27, 1983, № 1, 135.
Чернокожев, Вихрен. Ведбал и Димитър Подвързачов. - 22, 1978, № 10, 112.
Чернокожев, Вихрен. Пенчо Славейков в непубликувани писма на Мара Белчева. - 21, 1977, № 1, 146.
Чирпанлиев, Стефан. Загадките около една преждевременна смърт. - 33, 1989, № 9, 138.
Чирпанлиев, Стефан. Разговор с дъщерята на Захари Стоянов. – 19, 1975, № 5, 132 – 134.
Чолаков, Стефан. Български писатели на страниците на в. „Заря” (1935 - 1944). - 25, 1981, № 5, 93.
Шивачев, Румен. Още за д-р Кръстев и тези около него. - 31, 1987, № 10, 122.
Шлезински, Йежи. Из полско-българските литературни връзки. – 16, 1972, № 5, 104 – 108.
Ян, Йендзие (Китай). Българската литература в Китай. - 29, 1985, № 2, 149.
Янев, Владимир. „Откривател” от Кирил Христов - първата българска научнофантастична драма. - 28, 1984, № 1, 154.
Янев, Владимир. Поправките на Николай Лилиев. - 29, 1985, № 5, 139.
Янкова, Венета. „Народното житие на Иван Рилски” и неговата дамаскинска преработка. - 34, 1990, № 4, 138.
Яновски, Румен. Юлий Ронзентал (Портрет на малкия поет). - 31, 1987, № 6, 96.

Писма
Антова, Цветана. Писма на Николай Лилиев до Боян Пенев. – 18, 1974, № 1, 94 – 110.
Влахов, Георги. Неизвестни писма на Григор Пърличев. – 19, 1975, № 5, 134 – 138.
Въгленов, Михаил. Неиздадено писмо на Антон Страшимиров. – 2, 1958, № 1, 115 – 118.
Вълов, Трифон. Неизвестни писма на Антон Страшимиров до Найчо Цанов. – 6, 1962, № 6, 87 – 102.
Гюрова, Светла, Георги Вълчев. Писма на чешки литератори до Кирил Христов. – 13, 1969, № 6, 96 – 115.
Гюрова, Светла. Д-р К. Кръстев до Кирил Христов. – 12, 1968, № 6, 130 – 140.
Данаилов, Славчо. Непубликувани писма на Димитър Подвързачов до Николай Лилиев. – 1979, № 10
Данаилов, Славчо. Писма на Асен Златаров до Николай Лилиев. – 20, 1976, № 4, 126 – 130.
Димитъров, Димитър Ст. Две писма на Константин Константинов. – 19, 1975, № 2, 106 – 109.
Димков, Николай. Писма от Рачо Стоянов и до него. – 18, 1974, № 4, 138 – 152.
Димов, Георги. Неизвестно писмо на Димчо Дебелянов. – 1, 1957, № 2, 100 – 101.
Дудевски, Христо. Непубликувано писмо на Алеко Константинов. – 2, 1958, № 1, 107 – 108.
Дудевски, Христо. Още едно неизвестно писмо на Алеко Константинов от Одеса. – 2, 1958, № 6, 96 – 98.
Иванова, Екатерина. Писма на Димитър Димов. – 15, 1971, № 6, 115 – 128.
Йорданов, Христо. Неизвестни писма на Антон Страшимиров до Вера Балабанова. – 10, 1966, № 5, 166 – 181.
Йорданова, Катя. Едно писмо на Сава Доброплодни. – 16, 1972, № 2, 117 – 121.
Константинова, Елка. Неизвестни писма на Димчо Дебелянов до Николай Лилиев. – 10, 1966, № 3, 98 – 112.
Константинова, Елка. Писма на Гео Милев до Николай Лилиев. – 7, 1963, № 4, 152 – 160.
Константинова, Елка. Писма на Георги Райчев до Николай Лилиев. – 10, 1966, № 1, 158 – 163.
Матеева, Невяна. Писма на Константин Величков до д-р К. Кръстев. – 14, 1970, № 2, 120 – 131.
Минев, Димо. Писма от български писател.[Цани Гичев, Иван Вазов, Стоян Михайловски, д-р Кръстьо Кръстев]. – 7, 1963, № 3, 145 – 153.
Минев, Димо. Писма от проф. Асен Златаров. – 9, 1965, № 2, 142 – 148.
Найденова-Стоилова, Ганка. Неизвестни писа на Яворов до д-р К. Кръстев. Съобщава. – 1, 1957, № 1, 105 – 11.
Неделчев, Михаил. Неизвестно писмо на д-р К. Кръстев до Фердинанд. – 9, 1965, № 3, 132 – 138.
Недялков, Христо. Едно непубликувано писмо на Лора Каравелова. – 6, 1962, № 4, 99 – 101.
Пенков, Н. Д. Непубликувани писма на Антон Страшимиров. – 8, 1964, № 1, 121 – 134.
Попова, Надка. Непубликувани писма на Йордан Йовков. – 1, 1957, № 1, 1957, № 5, 85 – 94.
Радославова-Попова, Лилия. Писма на Георги Бакалов до Иван Радославов. – 19, 1978, № 4, 110 – 113.
Радославова-Попова, Лилия. Три писма до Иван Радославов от Н. Обретенов, Ив. Андонов и А. Емануилов. – 17, 1973, № 6, 93 – 99.
Радославова-Попова, Лилия. Три писма на Гео Милев до Иван Радославов. – 15, 1971, № 3, 118 – 121.
Сарандев, Иван. Алфред Йенсен до Боян Пенев. – 17, 1973, № 1, 116 – 124.
Стаматов, Любомир. Поетът разказва за себе си. Непубликувани интервюта и писма на Асен Разцветников. – 14, 1970, № 6, 118 – 131.