Профили

Двама ревностни изследователи на старобългарската литература
Грашева, Лиляна. Боню Ст. Ангелов. - 29, 1985, № 2, 129.
Милтенова, Анисава. Куйо Куев. - 29, 1985, № 2, 124.

Литературни портрети и профили
Жечев, Тончо. Христо Радевски и неговата стихосбирка „Към партията”. – 13, 1969, № 4, 108 – 132.
Зарев, Пантелей. Георги Караславов и романът му „Обикновени хора”. – 13, 1969, № 4, 95 – 108.
Янева, Катя. Антифашистката тематика в творчеството на Павел Вежинов. – 13, 1969, № 4, 132 – 151.

Профили
Анчев, Панко. Ивайло Петров. - 27, 1983, № 6, 33.
Атанасов, Георги. Ангелаки Савич – биографични бележки. - 34, 1990, № 10, 94.
Атанасова, Цветанка. Минко Николов. - 21, 1977, № 3, 65.
Беляева, Сабина. Боян Ничев. – 24, 1980, № 1, 44.
Бояджиева, Ваня. Владимир Голев. – 26, 1982, № 10, 49.
Бояджиева, Ваня. Тодор Генов. - 27, 1983, № 9, 87.
Великов, Димитър. Васил Попов. – 24, 1980, № 9, 73.
Велчев, Петър. Блага Димитрова. – 26, 1982, № 1, 113.
Велчев, Петър. Димитър Методиев. – 26, 1982, № 10, 41.
Влахов-Мицов, Стефан. Георги Мишев. - 32, 1988, № 5, 105.
Гетов, Георги. Любомир Левчев - аспекти от литературнотворческата му концепция. - 29, 1985, № 4, 117.
Гранитски, Иван. Веселин Ханчев. Щрихи от поетиката му. - 23, 1979, № 6, 21.
Димов, Георги. Черти на една богата славистична и българистична научна дейност. - 34, 1990, № 1, 112-126.
Евтимов, Евтим. Димитър Методиев - куриер на вярата. - 32, 1988, № 1, 105.
Евтимов, Евтим. Под знака на високата мярка (Георги Джагаров). - 29, 1985, №5, 98.
Еленков, Константин. Борис Делчев. – 24, 1980, № 2, 32.
Еленков, Константин. Критик по призвание и дарба. - 23, 1979, № 8, 81.
Захариев, Луко. Божидар Божилов. - 27, 1983, № 5, 101.
Иванов, Никола. Трайно творческо присъствие (Иван Динков). - 31, 1987, № 6, 71.
Игов, Светлозар. Петър Алипиев. - 28, 1984, № 9, 113.
Йорданов, Александър. Крум Григоров. - 29, 1985, №1, 81.
Йорданов, Христо. Неуморен ревнител на партийната правда (В. М. Озеров на 60 години). - 21, 1977, № 5, 51.
Коларов, Стефан. Радой Ралин. - 21, 1977, № 3, 70.
Колева, Дора. Бленика. - 25, 1981, № 8, 37.
Колевски, Васил. Литературен труженик (Проф. Стойко Божков на 75 години). - 33, 1989, № 5, 100.
Константинова, Елка. Винаги с повелите на времето (Камен Калчев). - 28, 1984, № 8.
Константинова, Елка. За прозата на Иван Давидков. - 29, 1985, № 8, 104.
Кунчев, Божидар. Александър Геров. - 23, 1979, № 1, 105.
Кунчев, Божидар. Радой Ралин. - 27, 1983, № 5, 113.
Куюмджиев, Кръстьо. Феноменът Радичков. - 21, 1977, № 1, 3.
Манолова, Наташа. Милена Цанева. – 24, 1980, № 5, 63.
Михайлова, Гергана. Рада Александрова. - 32, 1988, № 3, 127.
Неделчев, Михаил. Социалното битие на критическите идеи. - 23, 1979, № 8, 87.
Пенчев, Георги. Дмитрий Фьодорович Марков. - 27, 1983, № 10, 96.
Петев, Николай. Добри Жотев. – 26, 1982, № 3, 66.
Петров, Здравко. Лиляна Стефанова. - 23, 1979, № 7, 34.
Петров, Здравко. Славчо Красински. – 24, 1980, № 2, 20.
Попиванов, Иван. Ефрем Каранфилов. - 23, 1979, № 7, 25.
Попиванов, Иван. Камен Калчев. – 26, 1982, № 3, 53.
Попиванов, Иван. Николай Дончев. - 28, 1984, № 10, 92.
Свиленов, Атанас. Валери Петров. – 24, 1980, № 4, 10.
Спиридонов, Александър. Георги Джагаров. - 21, 1977, № 8, 10.
Спиридонов, Александър. Димитър Талев. – 26, 1982, № 1, 92.
Спиридонов, Александър. Евтим Евтимов. - 22, 1978, № 7, 14.
Стаматов, Паскал. Атанас Манчев. - 25, 1981, № 6, 84.
Стефанов, Христо. Георги Джагаров. – 26, 1982, № 9, 89.
Стефанов, Христо. Любомир Левчев. - 22, 1978, № 9, 37.
Стефанов, Христо. Симеон Султанов. - 21, 1977, № 7, 77.
Танев, Димитър. Слав Хр. Караславов. – 26, 1982, № 9, 97.
Тасев, Златко. Евтим Евтимов. - 31, 1987, № 4, 90.
Тасев, Златко. Матей Шопкин. - 31, 1987, № 2, 98.
Тасев, Златко. Петър Караангов. – 24, 1980, № 3, 34.
Тенев, Димитър. Дончо Цончев. - 25, 1981, № 5, 81.
Федоренко, Николай (Москва). Евтим Евтимов. - 25, 1981, № 9, 30.
Хаджикосев, Симеон. Щрихи към портрета на учения (75 г. от рождението на акад. Пантелей Зарев). – 30, 1986. № 9, 93.
Холевич, Йорданка. Петър Динеков. (По случай 75 години от рождението му). - 29, 1985, № 10, 91.
Цанков, Георги. Ефрем Каранфилов. - 30, 1986, № 6, 6.
Цанков, Георги. Страници от една духовна биография. - 33, 1989, № 4, 96.
Цанков, Георги. Човекът и неговият космос. - 22, 1978, № 4, 72.
Янева, Катя. Давид Овадия. - 27, 1983, № 2, 22.

Профили от двадесетилетието
Каранфилов, Ефрем. Андрей Гуляшки. – 8, 1964, № 4, 79 – 91.
Георгиев, Любен. Стефан Дичев. – 8, 1964, № 4, 105 – 118.
Каракашев, Владимир. Камен Зидаров. – 8, 1964, № 4, 118 – 125.
Цветков, Лазар. Камен Калчев. - 8, 1964, № 3, 91-104.
Николов, Минко. Пеньо Пенев. – 8, 1964, № 4, 37 – 47.
Марков, Георги. Павел Матев. – 8, 1964, № 4, 47 – 55.
Молохов, Яко. Димитър Димов. – 8, 1964, № 4, 55 – 79.

Съвременни гласове
Бояджиева, Ваня. Слав Хр. Караславов. – 16, 1972, № 1, 99 – 104.
Топалов, Кирил. Андрей Германов. – 16, 1972, № 1, 104 – 115.

Съвременни поети
Григорова, Людмила. Станка Пенчева. – 16, 1972, № 6, 26 – 35.
Неделчев, Георги. Иван Николов. – 16, 1972, № 6, 35 – 42.
Топалов, Кирил. Иван Давидков. – 16, 1972, № 6, 21 – 26.