Проблеми на художествения превод

Аретов, Николай. Преводната проза ‘86 (Английски, немски и скандинавски езици). - 31, 1987, № 7, с. 99-114.
Васева, Иванка. Публикации по теория и история на превода и критика на теоретични трудове през 1981 г. – 26, 1982, № 8, 127.
Велчев, Петър. Преводът на поезия и поезията на превода. - 31, 1987, № 9, 105.
Георгиева, Татяна. Цената на поетическото слово. - 21, 1977, № 5, 155.
Дал’Альо, Джанернесто. „Божествена комедия” на български език. - 22, 1978, № 5, 125.
Данчев, Андрей. Рецензии и критики на преводната проза - 1981. – 26, 1982, № 8, 137.
Друмева, Илияна. Преводната драматургия през 1981 г. – 26, 1982, № 8, 121.
Жечев, Тончо. Преводна литература и национална култура. - 21, 1977, № 1, 139.
Иванов, Димитри. За младите преводачи на художествената проза. - 29, 1985, № 5, 105.
Илиев, Любомир. Състояние и проблеми на теорията, историята и критиката на превода през 1983. - 27, 1983, № 6, 115.
Инджов, Никола. Строители на вавилонска кула (За превода на съветската проза през 1981 г.), - 1982, № 6, 150.
Йорданов, Юлиан. Преводната детско-юношеска литература през 1980 година. - 25, 1981, № 7, 113.
Коларов, Стефан. Руска и съветска преводна проза. -1983. - 28, 1984, № 6, 91.
Колева, Дора. Ана Ахматова в преводите на Елисавета Багряна. - 22, 1978, № 5, 120.
Константинов, Венцеслав. Майсторството на превода в светлината на критиката. - 23, 1979, № 1, 149.
Константинов, Венцеслав. Някои метрически особености на Гьотевата трагедия „Фауст” и предаването им в новия български превод. – 26, 1982, № 5, 138.
Кунчев, Божидар. Преводната поезия от класически и съвременни автори. – 26, 1982, № 6, 174.
ЛМ - Втори национален преглед на творчеството на младите преводачи. – 26, 1982, № 2, 123.
ЛМ - Годишен преглед на преводната литература - 28, 1984, № 6, 90.
Любенов, Любен. Анкети с български преводачи на поезия (10 години Съюз на преводачите). - 28, 1984, № 8, 125.
Любенов, Любен. Типични римни похвати на стихотворния превод. - 27, 1983, № 4, 127.
Метева, Евдокия. Някои наблюдения върху съвременните преводи на руска стихотворна класика. - 27, 1983, № 9, 91.
Мутафов, Енчо. Преводите на книги по изкуствата - 1981 г. – 26, 1982, № 7, 117.
Неделчев, Михаил. Преводна белетристика от западни и неславянски литератури през 1981 г. – 26, 1982, № 6, 160.
Неделчев, Михаил. Социални форми на самосъзнанието на преводното дело - 1984 г. (Състояние и проблеми на теорията, историята и критиката на превода и преводната литература). - 29, 1985, № 7, 113.
Николов, Нино. В легендарния свят на детството. – 26, 1982, № 7, 108.
Николов, Спас. Вярност към оригинала в поетическото внушение. - 27, 1983, № 2, 111.
Николов, Спас. Преводни проблеми при прозата на модернизма. - 29, 1985, № 1, 86.
Николова-Гълабова, Жана. „Фауст” на Гьоте в превода на Кръстьо Станишев. – 26, 1982, № 4, 102.
Николова-Гълабова, Жана. Български преводи от немски език: лирика, проза, драма. - 22, 1978, № 7, 103.
Петров, Драгомир. Италианската поезия през моя литературен опит. (Поглед към типологиите на Възраждането). – 26, 1982, № 1, 138.
Попов, Николай Б. Проблеми и постижения на преводната проза от неславянски езици през 1984 г. - 29, 1985, № 6, 114.
Стефанов, Христо. Критика на превода или критика на преводната литература? – 1985, № 2, 135.
Стефанов, Христо. Преводната поезия от 1980 година през погледа на читателя. - 25, 1981, № 7, 124.
Флорин, Сидер. Българска антология на руски и нейният преводач. - 27, 1983, № 10, 101.
Хаджикосев, Симеон. Преводната художествена проза през миналата година (западни и неславянски литератури). - 25, 1981, № 7, 98.
Цанков, Георги. Наблюдения върху работата на младите преводачи от френски език. – 26, 1982, № 2, 126.
Цанков, Георги. Преводът на художествената проза от западни и неславянски езици през 1983. - 28, 1984, № 6, 101.
Цветков, Иван. Славянските литератури в български превод през 1980 година. - 25, 1981, № 7, 92.
Шурбанов, Александър. Съпреживеният Шекспир. - 21, 1977, № 5, 114.