Редакционни

* * * Академик Емил Георгиев. - 26, 1982, № 7, 3.
* * * Бележка на редакцията. – 18, 1974, № 6, 23 – 24.
* * * Български писатели за Христо Ботев: Христо Радевски, Дора Габе, Младен Исаев, Николай Хайтов, Владимир Голев. – 20, 1976, № 3, 23 – 30.
* * * Българското литературознание пред четвъртвековния социалистически юбилей. – 13, 1969, № 4, 3 – 11.
* * * Вазов в творческото развитие на съвременни писатели. Изказвания от Дора Габе, Христо Радевски, Георги Караславов, Атанс Далчев, Емилиян Станев, Николай Хайтов, Павел Матев, Йордан Радичков, Петър Караангов. – 19, 1975, № 3, 3 – 13.
* * * Година на идеологическа взискателност и принципност. – 8, 1964, № 3, 3 – 8.
* * * За правилна насока в литературата! – 1, 1957, № 6, 3 – 6.
* * * За съвременната социалистическа класика. – 16, 1972, № 6 – с. 3.
* * * Задачите на Института за литература при БАН в светлината на речта на другаря Тодор Живков, произнесена на 15 април 1963 г. пред дейците на културата. – 7, 1963, № 4, с. 176.
* * * Из дейността на Института за литература през 1979 г. – 24, 1980, № 4, 135.
* * * Нашата работа – на равнището на новите изисквания. – 7, 1963, № 4, 3 – 12.
* * * Общественото присъствие на литературата. – 15, 1971, № 3, 10 – 15.
* * * По повод основаването на списанието. – 1, 1957, № 1, 3 - 5.
* * * По повод речта на др. Тодор Живков, произнесена на 14 март 1969 г. пред шестнадесетата отчетно-изборна конференция на столичната организация на ДКМС
* * * Поезията през 1974 г. и критическия отзвук за нея. Участват: Емил Петров, Атанас Натев, Атанас Свиленов, Иван Сарандев, Никола Георгиев, Стоян Каролев, Ваня Бояджиева, Борис Делчев, Христо Йорданов, Стефан Елефтеров, Здравко Чолаков, Йордан Василев. – 19, 1975, № 2, 3 – 68.
* * * Поздравление на Централния комитет на Българската комунистическа партия до отчетно-изборното събрание на Съюза на българските писатели. – 2, 1958, № 3, 3 – 5.
* * * Пред нови перспективи. – 6, 1962, № 1, 3 – 5.
* * * Разговор за съвременната белетристика. [На въпроси на редакцията на сп. „Литературна мисъл” отговарят писателите Андрей Гуляшки, Милчо Радев и др.]. – 8, 1964, № 4, 29 – 37.
* * * Шестият конгрес на съветските писатели – 20, 1976, № 6, 3 - 9.

ЛМ - IV конгрес на СБП. - 25, 1981, № 1, 199.
ЛМ - Априлска литературна дискусия ’81. - 25, 1981, № 7, 154.
ЛМ - Априлският дух а съвременната българска литература. - 30, 1986, № 1, 3.
ЛМ – Българската социалистическа литература. - 28, 1984, № 8, 3.
ЛМ - Десети международен конгрес на славистите - София’1988г. - 33, 1989, № ЛМ – Доверие и отговорност. - 22, 1978, № 4, 3.
ЛМ - Дългосрочна програма за хармонично развитие на личността. – 24, 1980, № 2, 3.
ЛМ – Международна асамблея „Знаме на мира”. - 23, 1979, № 10, 3.
ЛМ - Международна среща на писателите. - 21, 1977, № 8, 3.
ЛМ – Мирът-надежда на планетата. - 23, 1979, № 8, 3.
ЛМ – Многообразие и единство в търсенията (творческа дискусия върху съвременната българска литература). – 24, 1980, № 5, 166.
ЛМ – Петият конгрес на МАЛК. - 22, 1978, № 6, 3.
ЛМ - Проблематиката на Десетия международен конгрес на славистите – София - 1988. - 30, 1986, № 1, 165.
ЛМ – Прощаване с Георги Цанев. - 30, 1986, № 10, 3.
ЛМ - Първи международен конгрес по българистика. - 25, 1981, № 8, 14.
ЛМ – С ръста на епохата. - 22, 1978, № 10, 3.
ЛМ – С теоретическото проникновение, комунистическа принципност и вяра в творческата мощ на българина. - 30, 1986, № 8, 3.
ЛМ – Световен парламент на майсторите на художественото слово. Мисли на писатели – участници в Петата международна писателска среща в София ’84. - 29, 1985, № 1, 3.
ЛМ – Социалистическият начин на живот и литературата. - 23, 1979, № 4, 3.
ЛМ - Третата международна писателска среща София’80. – 24, 1980, № 10, 3.
ЛМ – Третата национална конференция на младите литературни творци. - 22, 1978, № 1, 3.
ЛМ - Третият конгрес на българската култура. - 21, 1977, № 7, 3.
ЛМ - Третият конгрес на СБП. – 20, 1976, № 8.
ЛМ – Четърти конгрес на българската култура. - 27, 1983, № 7, 3-5.
ЛМ - Шести международен конгрес на балканистика - София’89. - 33, 1989, № 10, 142.

Божков, Стойко. От височините на двадесетилетието. – 8, 1964, № 4, 3 - 18.
Божков, Стойко. С поглед към перспективите. – 10, 1966, № 5, 3 - 15.
Гановски, Сава. Седмият конгрес на БКП и задачите на нашата литература и изкуство. – 2, 1958, № 4, 4 – 14
Живков, Тодор. Комунистическата идейност – висш принцип на нашата литература и изкуство. Реч на срещата на Политбюро на ЦК на БКП с дейци на културния фронт, произнесена на 15 април 1963 г. – 7, 1963, № 3, 3 – 45.
Живков, Тодор. Литературата и изкуството – кръвно свързани с живота и борбите на народа. Приветствено слово на приема по случай 50-годишнината от основаването на Съюза на българските писатели, произнесено на 19 ноември 1963 г. – 8, 1964, № 2, 9 – 22.
Живков, Тодор. Повече между народа, по-близо до живота. Реч на първия секретар на БКП... на отчетно-изборното събрание на Съюза на българските писатели. – 2, 1958, № 3, 6 – 25.
Живков, Тодор. Развитието на науката и художествената култура. Из доклада на X конгрес на БКП. – 15, 1971, № 3, 3-10.
Живков, Тодор. Четвърт век по пътя на социализма. – 13, 1969, № 5, 3 – 8.

В светлината на решенията на XXII конгрес на КПСС
* * * Пред VII конгрес на Българската комунистическа партия. – 2, 1958, № 3, 30 – 34.
* * * Против ревизионизма в естетиката. – 1, 1957, № 3, 3 – 6.

На втори конгрес на съюза на българските писатели
* * * За тържеството на комунизма, на човешкото щастие и красота. – 5, 1961, № 5, 3 – 16.
* * * Историческата мисия на писателя комунист. – 5, 1961, № 1, 3 – 6.
* * * Конгрес на великите перспективи. – 6, 1962, № 5, 3 – 8.

Никита Сергеевич Хрушчов на 70 години
* * * Знаменосец на ленинските идеи. – 8, 1964, № 2, 3-8.

Под знака на историческите решения на XX и XXII конгрес на КПСС
* * * Петнадесетилетие на културен разцвет. – 3, 1959, № 4, 3 – 5.

Пред VIII конгрес на БКП
* * * Литература, достойна за зрялото социалистическо общество. – 20, 1976, № 4, 3 – 8.
* * * Литературната критика пред нови задачи. – 13, 1969, № 2, 3 – 10.